Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Socialna delavka

Odhod iz domačega okolja predstavlja za vsakega starostnika in marsikaterega svojca težko življenjsko preizkušnjo. Kot socialna delavka v Domu se trudim, da je ta preizkušnja čim lažja. Bodoče stanovalce in njihove svojce pripravim na prihod v Dom; da je le-ta prijetnejši in je prilagoditev čim lažja. Delo je usmerjeno v pripravo na sprejem starostnikov, nastanitev, vključevanje v domsko življenje in sodelovanje s svojci. Socialno delo v Domu lahko razdelimo na različne faze, in sicer:

  • Naloge socialnega delavca pred prihodom stanovalca v Dom,
  • naloge socialnega delavca v času bivanja stanovalca v Domu,
  • naloge socialnega delavca ob odhodu stanovalca iz Doma,
  • naloge socialnega delavca za zagotavljanje dobre klime v Domu,
  • naloge socialnega delavca kot spremljevalca institucionalnega življenja stanovalcev.

V socialni službi stanovalci in njihovi svojci dobijo:

  • Pomoč pri reševanju osebnih stisk in težav,
  • pomoč in svetovanje pri urejanju osebnih in pravno- formalnih zadev; povezanih z bivanjem v Domu,
  • pomoč pri ohranjanju stikov.

Pri svojem delu sodelujem na vseh prireditvah in sestankih, ki potekajo v Domu.

Zelo pomembno je povezovanje z ostalimi ustanovami, kot so centri za socialno delo, sodišča, bolnišnice, razna društva itd.

Najpomembnejše pa je, da kot socialna delavka vzpostavim dober odnos med vsemi sistemi, ki se pri delu v Domu prepletajo, to so stanovalci, svojci in delavci.

Katarina Bitenc, socialna delavka