Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Poslanstvo

V Domu Taber svojim stanovalcem nudimo nastanitev s kvalitetno oskrbo, nego in druge povezane storitve. Pomemben del poslanstva predstavlja aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, velik poudarek pa dajemo tudi na tesne in tople medčloveške odnose med zaposlenimi, stanovalci ter med zunanjimi udeleženci. Prav tako se na globalni ravni povezujemo z društvi upokojencev, športnimi in kulturnimi društvi, precejšen del pa namenjamo tudi prostovoljstvu. Poleg oskrbe kot osnovne dejavnosti v Domu Taber nudimo raznovrstne dejavnosti ter organiziramo številne dogodke, s katerimi želimo stanovalcem omogočiti čim bolj aktivno preživljanje časa. Na dobro počutje in zadovoljstvo stanovalcev pa blagodejno vpliva tudi urejenost Doma in čudovita ter mirna okolica.

Vizija

V prihodnjih nekaj letih želimo postati eden izmed najbolj prepoznavnih ter zapolnjenih domov za starejše na območju Slovenije, kar nam bo uspelo z izvajanjem kvalitetnih storitev, strokovnim kadrom ter z aktivnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo in s humanitarnimi organizacijami ter športnimi društvi.