Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si
Sprejem

Opis postopka

Sprejem v Dom poteka v skladu z določili Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Za namestitev lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Slovenije. Na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika je v socialni službi potrebno oddati prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo.

Upravičenci so osebe, starejše od 65 let:

  • ki zaradi razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne popolnega samostojnega življenja in potrebujejo manjšo neposredno osebno pomoč,
  • z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
  • z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč,
  • z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Povezava na SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE.

Za sprejem potrebujete:

Komisija za sprejeme, premestitve in odpuste obravnava samo popolne prošnje. V kolikor prošnja ni popolna, se zahteva dopolnitev. O sklepu komisije je upravičenec do storitve pisno obveščen. Dom vodi evidenco prošenj po vrstnem redu prispelih popolnih prošenj in obvesti uporabnika o možnosti sprejema. V primeru prezasedenosti se uporabnika uvrsti na čakalni seznam.