Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Informacije o varstvu osebnih podatkov ( GDPR )

Varstvo podatkov

Dom Taber v nadaljevanju upravljavec, sprejema naslednjo izjavo o varstvu osebnih podatkov v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov – GDPR (EU2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Splošno

Zasebnosti obiskovalcev na naši spletni strani posvečamo veliko pozornost in zavedamo se, da so osebni podatki zaupni in občutljive narave. Na naši spletni strani ne pridobivamo in shranjujemo nikakršnih podatkov. V primeru, da pridobimo osebni podatek, se zavezujemo, da jih bomo varovali pred zlorabo, razkrivanjem, nepooblaščenim dostopom in jih pod nobenih pogojem ne bomo posredovali tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Uporaba piškotkov

Naša spletna stran ne uporablja piškotkov, za katere bi potrebovali vaše soglasje za uporabo le teh,  kot ne zbira in shranjuje podatkov o vašem brskalniku in ne o vašem IP naslovu. Dom Taber se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam z ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno rabo, v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin, kot je kopiranje, spreminjanje, ponovno objavljanje, obdelava v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja Doma Taber prepovedana.

 

Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se obrnite na Dom Taber Šmartno, info@domtaber.si

 

Povezava na spletno stran: RS INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC