Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem · 04 / 20-27-600 · info@domtaber.si

Uprava in administracija

Direktorica Doma: mag. Elizabeta Pristav Bobnar
Telefon: 04/20 27 654
Elektronski naslov: elizabeta.pristav-bobnar@domtaber.si

Socialna delavka: Martina Martinčič
Telefon: 04/20 27 601
Elektronski naslov: martina.martincic@domtaber.si
Uradne ure za poslovanje s strankami:
PONEDELJEK: 12:00-14:00
SREDA: 9:00-11:00 in 12:00-14:00
PETEK: 9:00-11:00

Vodja finančno računovodske službe: Maja Gros
Telefon: 04/20 27 603
Elektronski naslov: maja.gros@domtaber.si

 

 

Finančno računovodska delavka: Uršula Kne
Telefon: 04/20 27 615
Elektronski naslov: ursula.kne@domtaber.si

Poslovna sekretarka: Nastja Pipan
Telefon: 04/20 27 605
Elektronski naslov: nastja.pipan@domtaber.si

Ekonom: Anja Jagodic
Telefon: 04/20 27 623
Elektronski naslov: Anja.Jagodic@domtaber.si

Recepcija Doma Taber
Pisarniški referentki- receptorki: Ana Vrhovnik in Anita Oman

Telefon: 04/20 27 600
Elektronski naslov: info@domtaber.si

Dom je odprt za obiske vsak dan in sicer v poletnem času od 8.00 do 19.30 ure, v zimskem pa od 8.00 do 19.00 ure.

Če pride stanovalec kasneje v Dom, mora pozvoniti pri vhodnih vratih in osebje se bo odzvalo takoj ko bo mogoče.

Zunaj časa določenega za obiske, lahko svojci pridejo v dom v soglasju z dežurno medicinsko sestro.